Категорії соціально відповідального бізнесу в Україні (2008)
Аналітична довідка про основні можливі напрямки діяльності компаній у сфері соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

Аналіз національних стратегій СВБ: пропозиції для Національної стратегії розвитку СВБ (2010)
Документ, підготовлений для розробки Національної стратегії СВБ, подає аналіз національних СВБ стратегій таких країн, як Данія, Німеччина та Нідерланди, а також містить пропозиції до створення Національної стратегії впровадження СВБ в Україні на 2011-2016 рр. із детальним розписом плану дій 5 аспектів Концепції: Інформування про СВБ та промоція СВБ, Підвищення спроможності у сфері СВБ, Стимулювання попиту на СВБ, Врахування СВБ у регіональному розвитку і СВБ та міжнародна технічна допомога.

Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу (2010)
Публікація, підготовлена для Глобального Договору ООН в Україні, має на меті ознайомити українські ділові кола з інструментарієм розробки нефінансових звітів та стимулювати подальшу професіоналізацію нефінансової звітності в Україні. Брошура складається з двох частин: перша містить практичні рекомендації з підготовки нефінансового звіту та розбудови внутрішніх процесів нефінансового звітування; друга ж представляє аналітичний огляд стану нефінансового звітування та аналізує актуальні питання його розвитку в Україні.

Відповідальне управління ланцюгами постачань (2011)
На замовлення Глобального Договору ООН підготовлено публікацію, яка має на меті познайомити українські ділові кола, академічну спільноту та інших читачів з концепцією відповідального управління ланцюгами постачання (ВУЛП, responsible supply chain management). Брошура містить дві частини: в першій з них розповідається про історію походження питання та понятійний апарат; друга частина зосереджує увагу читача на основних етапах впровадження практики ВУЛП.

Інтегрована звітність (2013)
Аналітичний огляд Спільноти СВБ висвітлює поняття інтегрованої звітності (<IR>), представляє фундаментальні концепції та засадничі принципи <IR>, а також дає відповіді, чому поняття інтегрованої звітності буде цікавим для українських компаній та корисним для розвитку соціальної відповідальності бізнесу в країні загалом.

Оцінка нефінансового впливу: матриця істотності (2014)
Спільний проект Ekonomika Communication Hub та Спільноти СВБ, що мав на меті оцінити розриви в очікуваннях від великого бізнесу з боку заінтересованих сторін (ЗС) та розуміння своєї ролі самим бізнесом. Аналітичний огляд має на меті ознайомити компанії із методологією оцінки свого нефінансового впливу через використання поняття істотності.