Корпорація "Сварог Вест Груп" активно впроваджує передовий світовий досвід використання твердого палива із біосировини

Корпорація "Сварог Вест Груп" активно впроваджує передовий світовий досвід використання твердого палива із біосировини як альтернативного джерела енергії. З 2014 році у компанії почали вирощувати міскантус гігантський (Miscanthus giganteus), що гарантовано дає біомасу відповідної якості за чотири роки.

В процесі своєї життєдіяльності та з настанням технічного прогресу, людство з кожним роком витрачає все більше і більше енергетичних ресурсів на потреби промисловості. Наслідком їх використання та переробки є катастрофічне погіршення екологічної ситуації в усьому світі, що негативно впливає і на людину. Тому останнім часом постає необхідність раціонального використання ресурсів, альтернативних джерел енергії для поліпшення стану навколишнього середовища.

Так, з метою підвищення екологічної свідомості населення, сприяючи високому розвитку аграрного бізнесу та забезпечуючи можливість використання доступної, надійної, безпечної енергії, Корпорація "Сварог Вест Груп" запустила у 2014 році проект з вирощування міскантусу гігантського і наразі відбувається збір першого “врожаю” культури як екологічно безпечного твердого палива.

Міскантус гігантський – рослина,  висота якої сягає 4-х м, здавна відома на трьох континентах – в Азії, Африці та Австралії. Є революційною культурою в сільському господарстві, адже має високу теплотворну здатність – одна з найефективніших рослин для виробництва біопалива. Його зоряний час на теренах Європи настав лише у ХХІ ст., коли гостро постало питання енергозалежності.

Таким чином, компанія відповідально використовуючи земельні ресурси, забезпечує доступ до надійної та чистої енергії, підтримуючи досягнення 7 Цілі Сталого Розвитку. Корпорація “Сварог Вест Груп” переконана, що Україна має потужний альтернативний енергогенеруючий потенціал, достатній для повноцінного забезпечення потреб населення й економіки. Фахівці впевнені тому, що впроваджувати енергозберігаючі заходи потрібно, адже вони спрямовані на раціональне використання й економне споживання первинної та відновлюваної енергії і природних енергетичних ресурсів у господарствах.

Довідково. Сьома Ціль Сталого Розвитку покликана виконати такі завдання як: розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій; забезпечити диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів; збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному балансі, зокрема, за рахунок введення додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел; підвищити енергоефективність економіки.