Ви є тут

Портал Спільноти СВБ

Метою порталу є популяризація проблематики СВБ в Україні серед зацікавлених осіб, створення репозитарію знань щодо СВБ в Україні та формування середовища компетентних у тематиці соціальної відповідальності бізнесу управлінців та громадян. Історія проекту розпочалася у 2007р., коли за результатами «Якісного дослідження методів впровадження СВБ в Україні», виконаного Центром Корпоративного Громадянства, було зроблено висновок про необхідність створення ресурсу, який би сприяв професіоналізації діяльності з СВБ в Україні. Для досягнення цієї мети Центром Корпоративного Громадянства та PPV Knowledge Networks було проведено роботу з вивчення міжнародного досвіду, розробки концепції Спільноти СВБ та Порталу Соціально Відповідальний Бізнес та адаптації її до потреб менеджерів, які професійно займаються впровадженням СВБ в Україні. Протягом 2007-2009 рр. було розроблено технічну платформу, процеси та документообіг; створено методики збору і обробки інформації. Ми дякуємо за підтримку благодійному фонду Oxfam Novib, який підтримав початковий етап створення Порталу Спільноти СВБ