Ви є тут

Розробка стратегії взаємодії СКМ із заінтересованими сторонами

У 2011р. Спільнота СВБ була залучена до проведення аудиту якості взаємодії із заінтересованими сторонами компанії СКМ. Вивчалась взаємодія компанії з працівниками, мешканцями регіонів присутності, міжнародними, громадськими та експертними організаціями, ініціативними групами на територіях присутності, представниками регіональної та місцевої влади.

В рамках проекту СКМ вивчила найкращий міжнародний досвід побудови діалогу із заінтересованими сторонами (ЗС) у великих компаніях, провела публічні зустрічі із ЗС і обговорила пріоритетні напрямки Групи СКМ в сфері СВБ, а також визначила підходи до взаємодії з ними сьогодні і в майбутньому.

На основі цих підходів СКМ планує в 2012 році продовжити ефективний діалог зі всіма ЗС. Головною метою діалогу в 2012 році повинно стати узгодження цілей, завдань та основних напрямків стратегії сталого розвитку Групи. 

Проект СКМ є прикладом стратегічного підходу до взаємодії із ЗС, який допоможе налагодити діалог із основними учасниками процесу і підвищить ефективність програм СВБ компанії в цілому.

Спільнота СВБ виступила консультантом цього проекту.