На замовлення Глобального Договору ООН підготовлено публікацію, яка має на меті познайомити українські ділові кола, академічну спільноту та інших читачів з концепцією відповідального управління ланцюгами постачання (ВУЛП, responsible supply chain management). Брошура містить дві частини: в першій з них розповідається про історію походження питання та понятійний апарат; друга частина зосереджує увагу читача на основних етапах впровадження практики ВУЛП.

Матеріал Спільноти: 
Так