Cоціальний аудит на швейних підприємствах

Проблема: 

Об’єднання Троттола є одним з найбільших українських експортерів швейної продукції. Троттола працює на умовах давальницької сировини, більшість продукції експортується в країни Європейського Союзу. До складу об’єднання входить чотири фабрики, - у мм. Львові, Городку та Золочеві Львівської області та м. Рівне, на яких працює понад 1500 працівників.

У середині нульових замовники компанії (відомі бренди чоловічого та жіночого одягу) почали ставити запитання стосовно умов праці працівників, цікавитись вимогами українського законодавства щодо умов праці та іншими питаннями, пов’язаними з організацією робочого процесу на підприємствах Троттоли.

Контекст: 

Саме у той час в країнах Західної Європи набули розголосу проблеми компанії Nike, - активісти неурядових організацій та журналісти знайшли системні порушення (дитячу працю) на підприємствах-постачальниках Nike з країн Азії. Компанія зазнала значних репутаційних збитків і мала оперативно розбудовувати систему контролю постачальників. Саме ситуація, в яку потрапила Nike, значною мірою спонукала замовників Троттоли мати певність, що умови праці на підприємствах Троттоли відповідають їхнім вимогам і вони не ризикують власною репутацією, розміщуючи замовлення на підприємствах в Україні.

Опис: 

Один із великих замовників Троттоли вирішив провести соціальний аудит підприємства. Перший аудит у 2008 р. проводила компанія PWC (м. Лондон) спільно з компанією-підрядником з м. Дніпропетровськ. Аудит передбачав ретельну перевірку документації, зокрема з відділу кадрів, інтерв’ю з працівниками компанії, аналіз санітарного стану виробничих приміщень тощо. Перевірка документації з відділу кадрів насамперед мала на меті визначити, чи компанія не використовує працівників молодших 18 років (дитячу працю), та як компанія дотримується вимог трудового законодавства України, - чи забезпечується належний захист прав людини (працівників).

Перша перевірка виявила, що вимоги українського законодавства не лише відповідають вимогами компаній-замовників, але й в деяких вимогах занодавство встановлює значно жорсткіші вимоги до бізнесу.

Аудитори зробили висновок, що умови роботи на підприємствах Троттоли відповідають вимогам компанії-замовника, - компанія виконує вимоги, встановлені українським законодаством, виробничі приміщення просторі, світлі, чисті, працівники мають необмежений доступ до води, технічні приміщення (у т.ч. туалети) чисті і доступні, тощо. Єдина скарга, яку аудитори отримали під час інтерв’ю з працівниками компанії, стосувалась низького рівня зарплати. Але оскільки договір найму є добровільним і компанія у жодний спосіб не обмежує право на добровільне звільнення працівників, а зарплати встановлює на рівні, що склався на ринку людських ресурсів у регіоні, така скарга не вплинула на позитивний висновок аудиторів.

Після першого аудиту Троттола вже пройшла другий соціальний аудит, який цього разу проводили лише фахівці компанії-замовника та компанії PWC і результати якого підтвердили позитивні висновки щодо умов праці та дотримання прав людини на підприємствах Троттоли.

Отримані переваги: 

Процес соціального аудиту спонукав Троттолу критично проаналізувати деякі аспекти умов праці на підприємствах об’єднання. Так, після проведення аудиту компанія прийняла рішення встановити системи автоматичної протипожежної сигналізації, хоча вимоги компанії-замовниками вимагали наявності лише ручної сигналізації (які були встановлені на всіх фабриках Троттоли) та перевірки екакуаційних виходів з приміщень. Cоціальний аудит, який проводився на підприємстві, став можливістю покращити умови праці, отримати нові ідеї та отримати певність щодо соціальних аспектів ведення діяльності також і власникам компанії, не лише замовникам.

Ярослав Рущишин, директор Троттоли, стверджує, що ставлення потенційних замовників до факту проходження Троттолою соціального аудиту, є однозначно позитивним. На даному етапі компанія не планує значного розширення числа замовників, але соціальний аудит та відповідальне ставлення до працівників сприяє покращенню відносин з існуючими замовниками і створює конкурентні переваги компанії для можливого розширення виробництва, незважаючи на витрати, які несе підприємство.

У 2011р. інший замовник Троттоли планує проведення соціального аудиту, і компанія готова до процесу, - що створює довірливі відносини з замовником. Збільшення кількості соціальних аудитів також свідчить про важливість питань відповідального управління ланцюгами постачань для компаній - виробників швейної продукції відомих торгівельних марок.

Проблеми при впровадженні: 

Процес проходження аудиту вимагав витрат робочого часу персоналу на організацію роботи аудиторів. Компанія також добровільно вирішила внести інвестиції у покращення умов роботи, встановивши автоматичну пожежну сигналізацію на чотирьох фабриках об’єднання.

Період впровадження: 

З 2008р. - триває