Дистанційні навчальні програми для працівників банку

Проблема: 

Банк як відповідальний роботодавець надає велике значення розвитку своїх працівників та підвищенню їх кваліфікації. Саме високий рівень професіоналізму та майстерності банківських працівників сприяє якісному обслуговуванню клєнтів. Нова форма навчання вирішує проблему охоплення працівників широкої мережі банку програмами підвищення кваліфікації у зручному для них режимі, не відриваючи від робочого процесу, та налагоджує механізи соціалізації, зворотного зв’язку та обміну досвідом

Контекст: 

ВАТ «Кредитпромбанк» - універсальна банківська установа, яка надає клієнтам увесь спектр якісних банківських послуг європейського рівня. Регіональна мережа банку станом на 01.07.08 представлена 12 філіями та 175 відділеннями.Слоган банку - «Успіх у майстерності»

Опис: 

Дистанційне навчання, як засіб набуття нових знань та навичок ділового спілкування, є необхідною складовою загального процесу навчання працівників банку, сприяє підвищенню їхньої професійності та майстерності, розвитку командного духу, соціалізації, зміцненню корпоративної культури у ВАТ «Кредитпромбанк», згуртовує колектив, сприяє обміну досвідом, взаємодопомозі та взаємопідтримці. Участь працівників у дистанційному навчанні виявляє  їхні ділові та особисті якості, здатність до навчання та розвитку, побудови комунікаційних зв’язків та ділових відносин. Працівників, які пройшли навчання з найкращими результатами, можна розглядати як кандидатів для формування кадрового резерву банку

Отримані переваги: 

Дистанційна форма навчання дає можливість охопити процесом навчання одночасно всіх співробітників банку, працювати діючому механізму непримусового постійного звертання банківських працівників до матеріалів стосовно банківських продуктів, налагодити регулярний зворотній зв’язок між філіями та центральним офісом банку,навчатися у зручному для себе та для клієнтів режимі, не полишаючи робочого місця.

Проблеми при впровадженні: 
  • технічні проблеми, пов’язані з недостатньою швидкістю існуючих каналів зв’язку між центальним офісом та філіями;
  • велика завантаженість банківських працівників, особливо у відпускний період
Період впровадження: 

Впровадження розпочалося в липні 2007 року

Наступні кроки: 

Планується подальший розвиток дистанційних навчальних програм з розширеною тематикою та вдосконалення способів обміну інформацією між співробітниками