Соціальну відповідальність бізнесу можна розглядати як можливість для збільшення продуктивності, підвищення лояльності, створення нових ринків, зменшення ризиків і збільшення вартості компанії. В Україні залучення компаній до вирішення економічних, екологічних і соціальних проблем – це поки що не загальноприйнята тенденція, але поступово з’являється все більше і більше практик СВБ.

Ключовими факторами розвитку соціальної відповідальності в Україні є:

  1. Розуміння бізнесом суспільного контексту та істотних питань, що впливають на бізнес-модель;
  2. Наявність у бізнесу довгострокових стратегій сталого розвитку;
  3. Наявність розгорнутого публічного дискурсу щодо ролі бізнесу у суспільстві.

Розуміння контексту

Розуміння компанією суспільного контексту визначає рівень її амбіцій. Якщо є усвідомлення власної ролі, ваги, значущості, і якщо є розуміння проблемних питань країни – виразний і відповідальний лідер поставить досить високу планку, хоча б тому, що йому вже вдалося досягти чогось в бізнесі.

Роль бізнесу в українському суспільстві не обмежується часткою на певному ринку. Компанії працюють не у вакуумі і суттєво впливають на контекст загалом, так само як і контекст впливає на них. Але часто вищий менеджмент українських компаній недостатньо володіє цією інформацією, тому здебільшого проекти соціальної відповідальності в Україні є точковими та не сприяють системному вирішенню проблемних для країни питань.

Наприклад, для великих виробничих компаній істотними є питання зменшення навантаження на навколишнє середовище, питання переходу на інноваційну модель розвитку, впровадження нових розробок і створення більшої доданої вартості. Так, інші напрямки (робота з громадами на місцях, навчання персоналу) також важливі, але саме в питанні поліпшення екологічної ситуації та підвищення інноваційного розвитку великий бізнес незамінний.

Стратегія

Зрілий бізнес ніколи не працює без стратегії. Розуміння контексту має бути переведено на мову бізнесу – в стратегію соціальної відповідальності. Повинні бути проаналізовані ідеї, поставлені цілі, визначені способи їх досягнення, відповідальні за відповідні напрямки, виділені необхідні ресурси, прописані і впроваджені політики, визначені ключові показники ефективності.

Поки в Україні навіть лідери СВБ не можуть похвалитися наявністю стратегії. СКМ, ДТЕК, Метінвест, Оболонь, Coca-Cola, Carlsberg, METRO, Галнафтогаз і інші звітують за минулі періоди, але інформація про конкретні цілі на майбутній період відсутня. А якщо немає мети – немає і процесів, ресурсів, вимог про виконання. На жаль, якщо лідери тільки працюють над стратегіями СВБ, то більшість великих компаній просто уникає своєї соціальної відповідальності.

Публічний дискурс

У 2010-2011рр. тривала розробка концепції національної стратегії СВБ в Робочій групі при Комітеті з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України, на той час очолюваного К. Ляпіною. Указ Президента України № 342/2013 зобов'язав Кабінет Міністрів України та Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства до грудня 2013р. розробити та схвалити стратегію сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. При Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства створена Робоча група, яка опрацьовує стратегію. Спільнота СВБ була членом цієї робочої групи, та брала участь у формуванні проекту Стратегії. Останнє оновлення документу відбулося 7 листопада 2013р. і на даний момент цей процес поставлено на паузу.

Окрім того, починаючи із початку 2000-х в Україні періодично проводяться навчання та публічні заходи із соціальної відповідальності бізнесу для журналістів, власників бізнесу, громадських активістів тощо. Їх ініціаторами є здебільшого організації громадського сектору, вищі навчальні заклади та ділові видання. На даний момент ці спроби є радше точковими та суттєво не впливають на активізацію публічного дискурсу та системне налагодження міжсекторного діалогу.

Завданням порталу Спільноти СВБ є моніторинг діяльності великого бізнесу в Україні щодо його соціальної відповідальності чи безвідповідальності, а також створення публічної платформи для розміщення аналітики з істотних питань ролі бізнесу у суспільстві.