Ви є тут

Оцінка впливу великого українського бізнесу на суспільство

У 2014 р. Ekonomika Communication Hub та аналітичний центр Спільнота СВБ втілили спільний проект з оцінки впливу великого українського бізнесу на суспільство. Цьогорічне видання ТОП-100 Найбільших компаній вперше містило оцінку соціальної відповідальності включених до рейтингу компаній.

Нагальність

Події останніх місяців спричинили і далі спричиняють зміну суспільного договору в країні. Роль великого бізнесу змінюється, - суспільство ставить запитання до компаній, власників, інвесторів, - змінюються суспільні очікування. Громадянське суспільство стало силою, яке формує суспільство. Власники та менеджери найбільших компаній окрім традиційних місць у Верховній Раді, займають позиції в інших гілках влади, у т.ч. регіональної. Відбувається планування систем управління країною з чистого аркушу, - українськими експертами, із врахуванням європейських практик.

Без визначення і чіткої артикуляції ролі великого бізнесу у таких умовах і за таких процесів можна зруйнувати довіру до бізнесу як явища. Цьогорічний звіт Всесвітнього Економічного Форуму Scenarios for Ukraine окреслив можливі сценарії ролі великого бізнесу в українському суспільстві. Саме цього і у наступні роки відбувається визначення ролі великого бізнесу у суспільстві, - і саме тому Ekonomika та Спільнота СВБ вирішили об'єднати зусилля з метою допомогти і бізнесу, і суспільству загалом зрозуміти це істотне для країни питання.

Підхід

На початковому етапі партнери свідомо відійшли від рейтингового підходу, - важко порівнювати та оцінювати нефінансові аспекти впливу великого агрохолдінгу з, наприклад, машинобудівельним холдінгом. Спільнота СВБ докладно ознайомилась з найкращими практиками у сфері рейтингів соціальної відповідальності бізнесу (багаторічним дослідницьким проектом SustainAbility Rate the Raters, ініціативою Global Initiative for Sustainability Ratings GISR, Global Impact Investment Rating System GIIRS, рекомендаціями CSR Europe). Оцінивши досвід цьогорічної співпраці, партнери працюватимуть над подальшим поглибленням методології.

У 2014 р. обраний партнерами підхід передбачає оцінку впливу бізнесу на суспільство на основі:

  1. Порівняння думки компаній та заінтересованих сторін щодо ролі великого бізнесу в країні, істотності питань для компаній, галузі та країни загалом.
  2. Співставлення оцінки самих компаній та заінтересованих сторін щодо впливу на істотні питання та динаміки змін за останній рік.
  3. Оцінки системності підходу компаній до соціальної відповідальності бізнесу з даних компаній та наявної у публічному доступі інформації.

Підхід передбачає проведення опитування (інформаційні запити) компаній-учасників рейтингу та заінтересованих сторін, за які відповідатимуть відповідно Ekonomika Communication Hub та Спільнота СВБ. Після отримання даних Спільнота СВБ проводитиме аналіз даних та готуватиме зведений звіт з дослідження. ТОП100 Найбільших компаній міститиме візуалізацію розривів між розумінням ролі та впливу компаній між самими компаніми та їхніми заінтересованими сторонами. На думку партнерів, саме така методологія (у дусі європейського дослідницького проекту RESPONSE, що впроваджувався консорціумом на чолі з INSEAD) допоможе визначити ці розбіжності у розумінні власної ролі у суспільстві великих компаній, навколо яких у подальшому можна і треба вести суспільний діалог.

Найголовніше, що дозволить цьогорічна оцінка, - це відзначити зусилля, які роблять великі компанії і які співпадають з очікуваннями заінтересованих сторін і ті сфери, від яких очікування до ролі бізнесу є вищими, ніж наявні зусилля з боку бізнесу.

Ознайомитись з термінологією, що використовувалася у дослідженні, можна тут.

Опитування компаній та заінтересованих сторін проводилося впродовж липня 2014 р. Видання ТОП-100 Найбільших компаній було оприлюднене у серпні 2014 р.

Результати оцінки висвітлені у аналітичному огляді Спільноти СВБ - Оцінка нефінансового вливу: матриця істотності.

Над проектом працювали:

Спільнота СВБ - https://www.facebook.com/SpilnotaSVB
Володимир Воробей (Спільнота СВБ, v.vorobey@svb.org.ua)
Надія Цюра (Спільнотв СВБ, n.tsyura@svb.org.ua)
Олена Гладських (Ekonomika Communication Hub, gladskih555@gmail.com, 067 239 20 08, https://www.facebook.com/lena.gek)