бізнес-асоціація

20.20.2017

Львівський ІТ Кластер (Lviv IT Cluster) – це спільнота провідних компаній у галузі інформаційних технологій (IT), які спільно із університетами та Міською владою покращують та розвивають ІТ у місті. Ми взяли на себе ініціативу з проведення системних змін у бізнес-середовищі міста та країни.

31.31.2017

DiXi Group заснована 2008 року в Києві як “мозковий центр”, що здійснює дослідження та консультації у сфері енергетики – на перетині політики, public relations, безпеки та інвестицій. Перевагами розвитку DiXi Group є мультизадачність та мультисекторність. Центр поєднує в собі як фаховий аналіз ефективності роботи та реформ конкретного сектору, так і більш широкі задачі – посилення прозорості...

21.21.2013

Дніпропетровська торгово-промислова палата представляє національну ТПП в найбільшому регіоні нашої України - Придніпров'ї. Головними напрямками діяльності палати є сприяння розвитку малого i середнього бiзнесу, надання всебічної допомоги в налагодженні ділового співробітництва з вітчизняними й закордонними партнерами, розширенні ринків обміну товарами й послугами.