Конференція про відповідальне лідерство пройшла у Львові

2-3 грудня 2010р. Львівьска бізнес-школа УКУ (LvBS, www.lvbs.com.ua) та Спільнота СВБ (www.svb.org.ua) провели конференцію “Розвиток відповідального лідерства в країнах Центральної та Східної Європи: як створити критичну масу відповідальних лідерів та керівників в Центральній і Східній Європі”, спонсорами якої виступили компанії СКМ, МТС тв САН ІнБев Україна.

Цей захід тематично продовжив Колоквіум Академії Бізнесу в Суспільстві (EABIS) в Санкт-Петербурзі та конференцію CEEMAN в Касерті (Італія), які пройшли у вересні, і де розглядолась, які саме компетенції потрібні лідерам бізнесу та менеджерам та як їх розвивати саме в Східній Європі, в регіоні, де економічне зростання переважно не пов’язується з відповідальністю та сталим розвитком. Марк Вейд (Future Considerations, перед цим – Shell, Великобританія), представив погляд на тему конференції як лідер, який тривалий час розбудовував компетенції у великій міжнародній компанії. Марк розповів, як змінилось середовище роботи компаній протягом останнього десятиріччя, з новими розширеними сферами компетенцій та відповідальностей, яких нещодавно взагалі не існувало та потребами у системних рішеннях та управлінні складністю. Марк представив перелік лідерських якостей та компетенцій для розвитку та методи їх розвитку, зокрема теорію U. Мет’ю Ґітчем з Ашріджської Школи Бізнесу (Великобританія) розповів про еволюцію поняття “лідерство” за останне сторіччя та значення такої еволюції для визначення реакції компаній та організацій, - для організаційних здатностей та культур. Мет’ю говорив про останні напрацювання теорії менеджменту, зокрема кластери якостей та навичок, які вимагаються від вищого керівництва компаній та різних підходів до навчання, які вимагають ці кластери якостей та навичок. Пленарні засідання на конференції засвідчили, що в регіоні є компанії, які інтегрують питання соціальної відповідальності бізнесу в основні бізнес процеси та бізнес школи та асоціації, які пропонують та розвивають відповідно програми та інструментарій для менеджерів. Потреби сталого розвитку часто накладають на менеджерів вимоги думати по-інакшому щодо знайомих, водночас забутих концепцій. Дискусія точилась зокрема навколо прикладів, коли питання охорони праці вимагали від менеджерів великих енергетичних та металургійних компаній кардинальної зміни підходів, від розуміння але нехтування до фактичного і проактивного впровадження. Інший цікавий озвучений приклад стосувався використання пенсіонерів з великого металургійного комбінату в якості консультантів в проекті ре-дизайну промислових процесів, - використання компетенцій людей, які віддали значну частину свого життя компанії. Учасники вели дискусії про розвиток ставлення, зокрема щодо нових технологй та їх виведення на ринок. На конференції наводились приклади проактивного розвитку навичок бізнес школами, наприклад коли завдання, надані викладачами (розробка нефінансового звіту для власного підприємства) часто ставали проектами безпосередньо в компаніях. Доповідачі наводили цікаві приклади програм з різних країн регіону та різних навчальних рівнів, - від бакалавратських програм до програм розвитку вищого управлінського персоналу. Конференція стала доброю платформою для менеджерів із соціальної відповідальності бізнесу та розвитку людського капіталу, а також бізнес шкіл, для проговорення питання про те, хто повинен розпочати і де повинна розпочатись зміна корпоративного лідерства в регіоні, чи уряди надають допомогу чи радше заважають у цьому питанні, чи бізнес школи повинні самі бути більш активними і проактивними, і яких способів ведення бізнесу та освіти з минулого потрібно позбутися. Учасники дійшли згоди, що потрібна краща інтеграція між теорією та практикою, осікльки у багатьох випадках у корпоративих проектах та стратегіях бракує наповнення, тоді як в інших випадках навчальні програми є далекими від реалій бізнесу в регіоні. Як конкретний приклад співпраці, Спільнота СВБ під час конференції підписала угоду з Українською асоціацією з розвитку менеджмент та бізнес освіти (УАРМБО) про поширення у 2011р. навчальних кейсів, розроблених на основі практик Метінвесту та МТС Україна, cеред українських вищих навчальних закладів, в яких впроваджується курс із корпоративної соціальної відповідальності. Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) оголосила перелік планованих заходів в рамках роботи Робочої групи із сталого розвитку міжнародної асоціації СEEMAN, де буде задіяно бізнес школи з 5 країн і в якій лідером виступає LvBS. Усі презентації, матеріали, відео доступні на офіційному сайті конференції. Навесні 2011р. LvBS та Спільнота СВБ планують випуск публікації “Розвиток відповідального лідерства в країнах Центральної та Східної Європи”. Організатори висловлюють подяку компаніям СКМ, МТС Україна та САН ІнБев Україна за підтримку заходу, а міжнародним асоціаціях EABIS та CEEMAN - за сприяння у підготовці та промоції. Організатори відкриті для співпраці з усіма, хто зацікавлений питаннями розвитку компетенцій, розвитку СВБ у Східній та Центральній Європі та у майбтній публікації. Контактні особи – Христина Мальцева (maltseva@lvbs.com.ua) та Володимир Воробей (v.vorobey@svb.org.ua.