Львівська бізнес-школа LvBS

Проблема: 

Конкурентоздатність компаній все більше залежить від фактору людського капіталу та якості команди топ-менеджерів. Особливо питання швидкого виховання управлінців актуальне для компаній, які швидко розвиваються, перетворюються з національних у міжнародні, з локальних у національні і територіально поширюються. Друга категорія - це ті компанії, політикою яких є вирощення власного управлінського потенціалу та розвиток працівників з виконавських позицій до управлінських. Концерн Галнафтогаз належить до обох категорій – компанія шкидко зростає, а також вирощує персонал. Таким чином розвиток людського та управлінського капіталу для компанії, яка все більш та більш стає відкритою та публічною стало визначальним у розвитку.

Опис: 

З 2005 у Концерні Галнафтогаз розвивався внутрішній навчальний центр, який переріс у Корпоративний університет, а у 2007 році було прийняте рішення про участь у створенні Львівської бізнес-школи у партнерстві з Українським католицьким університетом та 2-ма іншими бізнес-структурами. Таким чином, досвід та практика у питаннях розвитку персоналу стала доступною не лише внутрішньо, але й для інших компаній, які не мають ресурсів або не є таких розмірів, щоб створювати внутрішні навчальні центри. Ключовим також було рішення про те, що це повинна бути не тренінгова компанія, а бізнес-школа, яка генерує знання та поширює їх у різний спосіб. Відповідно, багато подій різних форматів та програм проводяться з метою поширення кращої практики бізнесу та уможливлюють участь малого та середнього бізнесу, НГО.

Місією бізнес-школи є плекання відкритого і сприятливого для розвитку бізнесу суспільного середовища шляхом вишколу та виховання лідерів бізнесу за світовими стандартами та критеріями професійності у контексті осмислення суспільної та моральної відповідальності бізнесу.

LvBS – це відкрита спільнота лідерів, яка ефективно і відповідно до міжнародних стандартів будує результативну систему і якісну культуру управління шляхом поєднання і розвитку прикладних знань, практичних навичок, фахових компетенцій, загальнолюдських і професійних цінностей.

Отримані переваги: 
  • Доступ до знань та кращої практити як працівників компанії, так і інших компаній
  • Активне використання концепцій бізнесу та лідерства базованого на цінностях, соціальної відповідальності бізнесу та спирання на моральні засади у програмах бізнес-школи
  • Створення платформи та відповідного середовища для спілкування різних груп суспільства: бізнесу, НГО, представників влади, церкви.
Проблеми при впровадженні: 
  • Деяка інертність бізнес-середовища
  • Створення школи, яка орієнтується на моральні засади
Період впровадження: 

з січня 2008р.

Наступні кроки: 

Розвиток нових програм, проведення заходів та подій, де зможуть цікаво та результативно спілкуватись різні групи впливу