Підготовка спеціалізованих кадрів безпосередньо для потреб підприємства

Проблема: 

Сучасний бізнес відчуває брак на українському ринку трудових ресурсів кваліфікованих економістів і менеджерів, оскільки очікування і потреби сучасного виробництва не співпадають з тим, що пропонує система освіти, у зв'язку з деякою «віддаленістю» вузівської практики навчання від виробничої сфери.

Контекст: 

«Тема взаємодії вузів і підприємств сьогодні актуальна, як ніколи. Для студентів настали більш жорсткі ринкові умови. Втім, як і для підприємств, працедавців. Від якості освіти сьогоднішніх студентів завтра залежатиме конкурентоспроможність наших підприємств на зовнішніх ринках», - Генеральний директор ВАТ «МК«Азовсталь» Дмитро Лiвшиць

Опис: 

У 2006 році компанія започаткувала проект «Школа-вуз-комбінат», який став платформою для конструктивного і ефективного діалогу між ринком праці і сферою освіти щодо пошуку шляхів підвищення практичної цінності знань і навичок випускників українських вузів з погляду реального сектора економіки.

Співпраця розпочалася з освітніми установами міста. З 1 червня 2006 року підписані тристоронні договори на підготовку фахівців для потреб комбінату з двома загальноосвітніми школами Маріуполя і Приазовським державним технічним університетом (ПДТУ), де були створені спеціалізовані класи технічного напряму. В них читають додаткові навчальні дисципліни, як-то: математику; англійську і німецьку мови, інформатику, економіку. Формування додаткового десятого класу проходить на конкурсній основі з учнів шкіл міста - учні пишуть тести, і за їх результатами здійснюється відбір обдарованих школярів до двох десятих спеціалізованих класів.
Відповідно випускники цих шкіл вступають на бюджетні місця до ПДТУ - на спеціальності, необхідні «Азовсталі». В університеті на основі результатів оцінок і тестування з кращих третьокурсників формується група, що одержує додаткову цільову підготовку в рамках проекту. І вже на базі цієї групи формується «азовстальська» група студентів, яка вивчає 260 годин у семестр додаткових дисциплін, необхідних майбутньому молодому керівникові:

 • психологія професіонала,
 • сучасні комп'ютерні технології,
 • переклад науково-технічних текстів,
 • управління якістю на металургійному підприємстві,
 • управління персоналом виробничого підрозділу,
 • аналіз і обґрунтування інвестиційних проектів на металургійних підприємствах,
 • обґрунтування господарських рішень і оцінок ризиків,
 • стратегія розвитку,
 • питання енергозбереження,
 • шляхи вирішення екологічних проблем у чорній металургії,
 • управління виробничим потенціалом та інші дисципліни.

Крім лекцій студенти проходять на «Азовсталі» професійно-практичну підготовку, яка включає: зустрічі з провідними фахівцями, працевлаштування за фахом на комбінаті на період літніх канікул, а також навчання робочим професіям в навчально-виробничому центрі підприємства з отриманням відповідних виробничих розрядів.

Випускники ПДТУ, які успішно пройшли курс додаткової цільової підготовки, приймаються на «Азовсталь» на посади фахівців, зокрема помічників майстрів з перспективою кар'єрного росту.

Фінансування проекту «Школа-вуз-комбінат» склало 998,9 тис. грн з 2006 по 2008 рік. Кошти спрямовані на ремонт приміщень і будівель шкіл і ПДТУ, а також на доплати викладачам, які ведуть додаткові заняття.

Отримані переваги: 

У 2008 році на роботу на комбінат «Азовсталь» прийшли перші 12 випускників ПДТУ проекту. Підприємство отримало молодих фахівців, орієнтованих безпосередньо на його виробництво, підготовлених і адаптованих. Теми їх дипломних робіт були пов'язані з комбінатом і розроблялися спільно.

Молоді фахівці показали відмінні результати, позитивно зарекомендували себе в цехах - за минулий час шестеро з них просунулися по службових сходах і переведені на інженерно-технічні посади.

Молоді фахівці, випускники 2009 року, вже отримали роботу в структурних підрозділах комбінату. На сьогоднішній день четверо з них посідають інженерно-технічні посади.

Період впровадження: 

починаючи із 2006 року