Відповідальне ставлення до довкілля

Проблема: 

Зменшення впливу діяльності на довкілля, енерго- та водозбереження, утилізація відходів та їх переробка

Контекст: 

Удосконалення системи екологічного менеджменту підприємства для досягнення максимально ефективного використання води, енергії та інших ресурсів у виробництві.

Опис: 

Кока-Кола в Україні є прибічником повного контролю та належного догляду за станом навколишнього середовища за допомогою міжнародних екологічних стандартів Компанії. В процесі роботи Кока-Кола в Україні постійно ідентифікує впливи, які може спричиняти її діяльність на довкілля. Для моніторинґу цих впливів встановлені екологічні показники, які постійно визначає і аналізує група фахівців Компанії. Для прикладу, це:— використання оборотної та необоротної упаковки г/літр напою;— використання електроенергії МДж/літр виробленого напою;— використання енергії, МДж/літр напою;— використання води, л/літр напою;— загальна кількість утворених твердих відходів, г/ літр напою;— кількість утилізованих твердих відходів, г/ літр напою;— кількість органічних речовин в стічних водах BOD, мг/ літр напою;— використання дизельного пального на 1000 літрів перевезеного напою.Завдяки такому підходу, можа чітко визначити, у якому стані Компанія відносно впливу на довкілля, а також постійно вдосконалювати свою діяльність стосовно охорони природи.

Отримані переваги: 

Компанія успішно пройшла аудити міжнародної компанії SGS та органу із сертифікації систем УкрСЕПРО ДП «Укрметртестстадарт», чим і підтвердила успішність п’ятирічної роботи із впровадження та вдосконалення системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSO14001:2006 та корпоративних стандартів Компанії Кока-Кола «eKo-system». Компанія, оптимізуючи використання сировини та матеріалів, досягає економії ресурсів та мінімізації кількості відходів своєї діяльності. 2007 року використання необоротних пакувальних матеріалів склало близько 60 грамів на літр виготовленого напою.За 2007 рік використання енергії зменшилось на 0,1 МДж на літр виробленого напою.Компанія зосереджується на зменшенні використаного матеріалу. Наприклад, спершу дволітрова пластикова пляшка важила понад 56 грам, тепер вага зменшилась до 50 грам.Коефіцієнт використання води в Компанії складає у середньому близько 2,5 л на літр виготовленого напою.Передова технологія інтенсивної біологічної аеробної ситеми очистки стічних вод сконструйована таким чином, що процедура перехрестного щоденного їх контролю стороньою організацією повністю виключає можливість зливати неочищені води до зрошувальних каналів.

Проблеми при впровадженні: 

-

Період впровадження: 

2002-2007

Наступні кроки: 

Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» і надалі робитиме усе можливе для того, щоб мінімізувати вплив своєї діяльності на довкілля. Ми і надалі будемо спрямовувати зусилля на те, щоб зменшувати викиди в атмосферне повітря, викиди у водні об’єкти, зменшувати викоористання сировини та матеріалів, споживання і виділення енергії, а також утворення відходів та їх вплив на довкілля.